Hvert år inviterer Oslo Street Art Festival kunstnere fra ulike bakgrunner og disipliner til å sette sitt preg på byen.

Festivalen skaper en møteplass for å drøfte og fremme ikke-institusjonelle tilnærminger til kunst i det offentlige rom, med mål om å inspirere til en felles følelse av eierskap over det visuelle uttrykket i det offentlige rom.

Kunstnere inviteres til å produsere stedsspesifikke kunstverk som spenner fra veggmalerier til småskala intervensjoner, med formidlingsaktiviteter for publikum som workshops, guidede turer, foredrag, filmvisninger og utstillinger.

Tidligere Løkka-Lykke gatekunstfest (2021-23) finner Oslo Street Art Festival 2024 nå sted i 7 ulike bydeler (Grünerløkka, Gamle Oslo, Grorud, Søndre Nordstrand, Frogner, Nordre Aker og Sagene) over en periode på fem måneder.

Arrangementet samsvarer også med Oslo kommunes handlingsplan for gatekunst (2016-20/2022-25), som har som mål å anerkjenne gatekunst og graffiti som fullverdige kunstuttrykk likestilt med andre visuelle kunstformer. 

Festivalens hovedmål er å skape en bro mellom gatekunst, graffiti-subkulturer og det bredere publikum, samt synliggjøre den positive effekten gatekunst og graffiti kan ha for å skape tilhørighet og stolthet for stedene der vi bor.