Oslo Street Art Festival er et årlig offentlig kunstprosjekt med mål om å styrke stedsidentitet og tilhørighet i lokalsamfunnet for Oslos innbyggere.

Kunstnere fra ulike bakgrunner og disipliner inviteres til å lage kunst i gatene med tilhørende formidlingsaktiviteter som workshops, guidede turer, foredrag, filmvisninger og utstillinger. 

Alt er gratis for publikum og kunsten plasseres der den er tilgjengelig for alle, hele døgnet.

Kunstnere, lokasjoner og program for 2024 kommer snart!